Sideindhold - rul nedefter:

   - På herrens brakmark

   - Helt der ude hvor troen vender

   - Billeder

   - Holdet bag

   - Økonomisk støtte


Søndag den 7. oktober spillede vi På Herrens brakmark for sidste gang kl. 17. Kirken var fuld af mennesker – nogle stod endda op – og efter forestillingen sagde vi farvel og tak for denne gang. Som kulmination på det hele begyndte koret at synge U2 sangen, I still haven´t found what I´m looking for. Den sang indgik i forestillingen og nu sang de den igen. Folk stod op, klappede og sang med, stemningen var euforisk! En skøn afslutning på en skøn uge i Ringkøbing kirke


I Kirkespil Ringkøbing ville vi noget andet denne gang. Vi var alle spændt på, hvordan det hele ville blive og forløbe. Vi var godt klar over, at billetter ikke sælger sig selv, et stort PR arbejde skal gøres. Alligevel overraskede det os, at flere ikke havde købt billet på forhånd. Vi var lidt fortvivlede, for hvorfor ville folk ikke se kirkespil denne gang? Stemningen blev dog vendt, for der kom rigtig mange til de seks forestillinger!.


Mange har givet udtryk for at På Herrens brakmark var noget særligt. En helhed på en anden måde end tidligere. Fortællingerne var koblet sammen med musikken, sangen, lyssætningen og iscenesættelsen, så kirkerummet – og ikke mindst Arne Haugen Sørensens alterbillede - fremstod på en ny måde. Trods de meget forskellige monologer, var der en helhed. ”Der var så meget at suge til sig og tænke over”, har mange sagt. Ja, så meget at tænke over og suge til sig, at Lars Egelund i sin klumme i Dagbladet den 6. oktober foreslog, at vi tager på turné i Europa med forestillingen!


Om vi når det er nok tvivlsomt, for vi er en stor sammensat gruppe, der ikke er ligetil at samle – selv om Europa kunne lokke, hvis nogle bød ind! 


I Kirkespil Ringkøbing har vi endnu ikke bestemt, hvad vi vil i fremtiden. Vi er også i den henseende på Herrens brakmark! Det har vi det fint med, for noget skyder altid op på en brakmark. Hvad det er ved, vi ikke. Det må fremtiden vise!


Sognepræst Mogens Thams

Formand for Kirkespil Ringkøbing


På Herrens brakmark

Det er titlen på Kirkespil Ringkøbings nye forestilling, som ikke er en historie med en begyndelse, fortløbende handling og en logisk slutning. Forskellige mennesker stiller sig selv nogle eksistentielle spørgsmål i løsrevne fragmenter af deres liv. Indholdet fokuserer på Hvem er jeg og Hvem er Gud?  Mens formen skifter mellem monolog, musik og sang.


Ringkøbing har tidligere fået betegnelsen ”Danmarks lykkeligste by”. De ord stiller det spørgsmål: Hvad er lykke? Når vi maler med den store pensel, så er de fleste af os glade og tilfredse. Men skraber vi lidt i malingen, så kommer vi ind til nogle sandheder om vores værdier og hvad, der fylder os med fryd og gør os trygge - (det, der måske kan defineres som lykke).


Det er lige netop her, at På Herrens brakmark bevæger sig. Figurerne på scenen agerer mere med sig selv og egne tanker og følelser end de er i samspil med andre. De stiller sig selv de store spørgsmål om værdien af at leve og om hvad, der hjælper os og holder modet oppe, når tingene går skævt. Hvad gør os lykkelige? Hvad bringer tryghed og motivation i vore liv? Og, hvilken rolle spiller troen på Gud i denne sammenhæng? Ja, er det nødvendigt at tro på Gud?


På Herrens brakmark giver ikke færdige svar på disse spørgsmål, men de forskellige figurer blotlægger deres usikkerhed og diskuterer med sig selv – for på den måde at komme nærmere et brugbart svar på, om de skal/vil vælge at TRO.


Publikum møder mange varianter af menneskeheden: fra Kierkegaard over en tidligere kz-fange til en ubekymret livsnyder. De 6 monologer skal stimulere publikum til selv at gå hjem og tænke over livet – over troen. På Herrens brakmark er en herlig og oplivende blanding af forskellige mennesketyper og deres tanker og så noget lige så veltilpasset (eller netop ikke tilpasset!) musik og sang.


Helt derud hvor troen vender

Af Mikael Biehl Hansen


I Kirkespil Ringkøbing har vi denne gang valgt at bevæge os ud på Herrens brakmark.

Efter tre teaterstykker havde vi lyst til at prøve noget helt nyt. Ideen om en forestilling med monologer og musik opstod. Som udgangspunkt havde vi kun én monolog af Dario Fo om Lazarus´ opvækkelse. Vi måtte altså selv i gang. Med både at skrive monologer, komponere og arrangere musik og finde andet materiale. Det har været en utrolig spændende proces med mange kokke og en fornyet gejst. Forestillingen er endt med at blive en slags kabaret. Om tro og tvivl.

   På Herrens brakmark er en titel, som kan forstås på flere måder. En brakmark er både er sted, hvor jorden ligger og venter for at blive bedre, men det kan også være et sted, der er forladt – på godt og ondt. Monologerne, sangene og musikken i forestillingen er ikke entydige, men forsøger med humor og alvor at undersøge troens anatomi og finde svar. Men ikke klare svar. Vi vil gerne udfordre det moderne menneske, kirken og troen i 2012. Det er store spørgsmål som hvor er Gud?, hvad er meningen? og hvordan kan man tro?

   Vi tror, at der er behov for se troen fra andre sider. For vi har alle et eller andet forhold til det med Gud og os, men det er ikke nødvendigvis afklaret. For som én dansker for nylig sagde: ”Jeg tror ikke på Gud, men jeg beder til ham”.

   På Herrrens brakmark var ikke blevet til noget uden alle de frivillige, der gør et enormt arbejde i kulissen. Det er alt lige fra salg af billetter, sekretæropgaver, pr, plakatophængning samt slid og slæb. Så tak til hele holdet. Og tak fordi du kom og så forestillingen.


På Herrens brakmark opførtes i Ringkøbing kirke torsdag den 4. oktober til og med søndag den 7. oktober 2012.


Billeder fra forestillingen 

På Herrens Brakmark

Velkommen ved Judith Rokamp

Jonglering ved korstet

Jeg tror, jeg tvivler

I still haven't found

Lazarus' opvækkelse

Giv mig noget, jeg skal

Kælderen

Kælderen og lyset i kirkerummet

Noa

Hvad skal jeg sige

Koret og lyset i kirkerummet

Mange fik en god oplevelse

Holdet bag

- på Herrens Brakmark:


Producent:              Teatergruppen Kirkespil Ringkøbing

Instruktør:               Judith Rokamp

Skuespillere:           Mikael Biehl Hansen, Mogens Thams,

                                 Ole Thorup Lauridsen, Niels Andersen,

                                 Oscar Lauridsen, Anita Malene Stampe

Scenograf/lys/lyd:  Claus Stampe

Kostumer:               Laila Erenskjold, Anita Birkmose,

                                 Anne Karstensen

Sminke:                   Karen Marie Storgaard Simonsen,

                                 Anita Malene Stampe

PR:                           Annette Holm

Plakatc og fotos:    Jørn Deleuran

Sufflører:                Grete Mølskov, Laila Erenskjold,

                                Tove Bilberg

Økonomi:                Poul Sørensen

Sekretær:                Tove Bilberg

Praktiske hjælper:  Kaj Møller, Oda og Jørgen Stilling,

                                 Leif og Else Sørensen, Annette og

                                 Jens Holm, Tage Høj Kristiansen,

                                 Grete Mølskov, Olga Suhr

Hjemmeside:           Kristen Grysbæk


Medvirkende musikere:

Kaj Milter Jensen (klaver, solist, tenor),

Lau Laursen (klaver, bas),

Jeppe Paulsen (trommer),

Nana Emtkjær Jensen og Sigrid Holm Lange (fløjte),

Klaus V. Jensen (musikansvarlig, orgel, korledelse, tenor),

                              Anna Kirkegaard Pedersen, Mette Strange Jensen og

                              Thyra Hartkopf (sopran),

Birgit Nørgaard og Annette Najbjerg (alt),

Bjørn Møller (tenor), Frederik Madsen (bas).Kirkespil Ringkøbing har fået økonomisk støtte til ”På Herrens Brakmark” af DATS.


DATS - landsdækkende teaterorganisation

•  styrker og udvikler teater i Danmark

•  repræsenterer 56.000 aktive danske teaterfolk i alle aldre

•  yder tilskud til teateropførelser og kurser

•  arrangerer uddannelsesforløb, festivals og konferencer

•  formidler teaterkontakt nationalt og internationalt

•  www. dats.dkDATS - landsdækkende teaterorganisation